Emma
tel. 81 563 20 19
fax. 81 479 72 37

EMMA MDT Sp. z o.o.

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin

NIP 712-332-28-74

tel. 81 563 20 19
tel./fax. 81 479 72 37

biuro@emma-mdt.pl

Aktualności
23.11
Polycheck® Rheuma w Wiadomościach Lekarskich
We wrześniu bieżącego roku w Lublinie odbyły się V Krajowe Spotkania Reuma-tologiczne zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne. W ramach tej, jednej z największych w roku 2015, konferencji poświęconych zagadnieniu chorób reumatologicznych zostały zaprezentowane wyniki badań nad autoprzeciwciałami w układowych chorobach tkanki łącznej (UCHTŁ) z wykorzystaniem panelu Polycheck® Rheuma.

Prezentowane wyniki są pierwszym owocem projektów badawczych realizo-wanych w Katedrze i Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierownictwem Pani Prof. Marii Majdan. Zostały one również opublikowane w 3/2015 numerze Wiadomości Lekarskich w artykule pt. Ocena przydatności metody Polycheck w wykrywaniu autoprzeciwciał u chorych na toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena i twardzinę układową”.

Badaniami objęto grupę 178 osób, w tym 153 chorych leczonych w ww. Klinice oraz 25 zdrowych osób, jako grupę kontrolną. Do badania włączano chorych z postawionym rozpoznaniem takim jak: toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena i twardzina układowa.

Stężenia autoprzeciwciał oceniane były panelem Polycheck® Rheuma Plus, który jest poszerzonym o antygeny Mi-2 i Ku panelem Polycheck® Rheuma.

Szeroki zakres badanych autoprzeciwciał pozwolił bardzo dokładnie scharakteryzować grupę badaną, także w przypadku autoprzeciwciał rzadszych i nieoznaczanych w rutynowej praktyce. Stanowi to wstęp do dalszej analizy względem pogłębionej charakterystyki pacjentów, w tym objawów klinicznych
i aktywności choroby.

Badanie umożliwiało ocenę użyteczności praktycznego wykorzystania panelu Polycheck® Rheuma. Metoda została opisana, jako: „(…) nowatorskie rozwiązanie, które pozwala na jednoczesne jakościowe i ilościowe określenie stężenia wielu przeciwciał w jednej próbce badanego materiału. Poszerza to istotnie wiedzę o chorym na UCHTŁ.”

Oraz: „Multiparametryczny test Polycheck Rheuma pozwala na szybką i całościową ocenę panelu autoprzeciwciał u chorych na UCHTŁ. Analiza stężenia wykonana za pomocą tej metody autoprzeciwciał pozwala uściślić rozpoznanie przy niejednoznacznym obrazie klinicznym.”

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu, którą udostępniamy na życzenie w wersji papierowej.

 

News w wersji do druku - kliknij tutaj.