Emma
tel. 81 563 20 19
fax. 81 479 72 37

EMMA MDT Sp. z o.o.

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin

NIP 712-332-28-74

tel. 81 563 20 19
tel./fax. 81 479 72 37

biuro@emma-mdt.pl

Aktualności
30.09
Czy można ufać serologii w celiakii?

W świetle najnowszych rekomendacji ESPGHAN 2012, w niektórych przypadkach można odstąpić od biopsji.

Jest to bardzo ważna decyzja – ponieważ trzeba zdiagnozować celiakię i wprowadzić leczenie przy pomocy diety bezglutenowej.

Dieta ta musi być restrykcyjnie przestrzegana do końca życia. W związku z tym jakie muszą być testy, jak bardzo wiarygodne, aby móc zdiagnozować celiakię bez biopsji?

 

Tekst został zautoryzowany przez:
Prof. dr hab. med. Bożena Cukrowska (Pracownia Immunologii, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie)

 

W Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, pod kierownictwem prof. Bożeny Cukrowskiej sprawdzono czułość i swoistość testów Polycheck® Celiakia IgA i Celiakia IgG.

 

Opis badania

W badaniu uczestniczyło 50 dzieci chorych na celiakię i 50 dzieci zdrowych jako grupa kontrolna.

Wszystkim dzieciom wykonano panele Polycheck® dla celiakii w obydwu klasach, które oceniają ilościowo tTG (przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej) oraz DGP (przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny) w klasie IgA i IgG.

U wszystkich dzieci wykonano biopsję jelita cienkiego oraz tTG IgA (test ELiA Celikey firmy ThermoFisher). Dodatkowo u dzieci z niedoborem IgA oznaczono tTG lub DGP w klasie IgG (test ELiA Celikey  firmy ThermoFisher).

Wyniki

Czułość i swoistość dla tTG IgA w panelu Celiakia IgA Polycheck® wyniosły odpowiednio 98% i 100%, zarówno w stosunku do biopsji jelita cienkiego, jak i do tTG IgA ELiA Celikey (w grupie  po wykluczeniu pacjentów bez niedoboru IgA).

Natomiast, w całej grupie badanej (czyli w grupie w której byli pacjenci również z niedoborem IgA) najlepsze wyniki osiągnięto przy połączeniu obydwu paneli Celiakia IgA i IgG. Badając 4 markery znajdujące się na panelach otrzymano 100% zgodność z wynikami biopsji.

 

Najlepsze wyniki, zaobserwowano przy użyciu obu paneli Polycheck Celiakia IgA i Celiakia IgG, gdy były wykryte co najmniej dwa pozytywne przeciwciała specyficzne dla celiakii (co ważne:  bez wyodrębniania pacjentów z niedoborem IgA).

  • 98% czułości i wartości predykcyjnej ujemnej (NPV),
  • 100% specyficzności i wartości predykcyjnej dodatniej (PPV),
  • 99% ogólnej wartości diagnostycznej AU ROC

 

Wnioski

Wyniki badań wykazały, że wykonanie testów Polycheck Celiakia IgA i Celiakia IgG jest skutecznym narzędziem do rozpoznawania celiakii.

Testy te, dzięki kombinacji kilku przeciwciał oznaczanych jednocześnie pozwalają zarówno na wykrycie celiakii u pacjentów z niedoborem IgA jak i pacjentów, u których niedobór IgA nie występuje, a reagują w klasie IgG.

Testy Polycheck® znajdują również zastosowanie w monitorowaniu diety bezglutenowej. Pozwalają one nie tylko określić steżenie przeciwciał tTG anty-tTG, ale również przeciwciał DGP, które spadają i wzrastają szybciej niż tTG – co umożliwia efektywniejsze monitorowanie pokarmów spożywanych w diecie bezglutenowej.

Rekomendacje, wydane przez ESPGHAN w 2012 roku określają, że testy używane do diagnozowania celiakii powinny być ILOŚCIOWE. Testy przeliczające logarytmicznie wyniki przy użyciu krzywej kalibracyjnej są preferowaną metodą oceny klinicznej. Wszystkie te wymogi spełnia test Polycheck®.

Podsumowując, Polycheck Celiakia IgA oraz Celiakia IgG mogą być skutecznie używane do diagnozowania celiakii w codziennej praktyce lekarza gastroenterologa.

News w wersji do druku.