Emma
tel. 81 563 20 19
fax. 81 479 72 37

EMMA MDT Sp. z o.o.

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin

NIP 712-332-28-74

tel. 81 563 20 19
tel./fax. 81 479 72 37

biuro@emma-mdt.pl

Aktualności
21.10
Oznaczenia sIgE - ilościowe a jakościowe/pół-ilościowe

Wszystkie panelowe testy sIgE mają podobną budowę. Posiadają membranę (bibułkę), a na niej naniesione kontrole (lub 1 kontrolę) oraz alergeny, które w drodze procedury wykonywania badania wybarwiają się w postaci szarych pasków (prążków) na teście.


Czy w związku tym, reprezentują zbliżone cechy dotyczące wiarygodności i dokładności wyników?

Czy żądzą nimi te same mechanizmy odczytu wyniku?

I w końcu, czy nie ma żadnych czynników zewnętrznych, które mogłyby ten wynik zniekształcić?

 

Badania immunochemiczne (oznaczenia IgE należą do tego rodzaju badań) są bardzo czułe na wszelkie zmiany temperatury, zarówno otoczenia w trakcie wykonywania badania, jak również odczynników i surowicy nakładanych na test.

Każda zmiana temperatury (wzrost lub spadek) ma wpływ na intensywność wybarwień prążków na teście. Uzyskanie wybarwień kontrolnych/kalibracyjnych na teście w tym samym czasie i warunkach, co wybarwienia dla odpowiednich alergenów (pod wpływem tej samej temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia, nasłonecznienia, temperatury odczynników i surowicy) pozwala na weryfikację poprawności wykonanej procedury.

ILOŚCIOWE JAKOŚCIOWE / PÓŁ-ILOŚCIOWE
Aby badanie otrzymało miano oznaczenia ILOŚCIOWEGO musi:
posiadać minimum 3 kalibratory do tworzenia krzywej kalibracyjnej,
warunkującej odczyt wyników  ilościowych.
Posiadają jedną kontrolę oraz brak zewnętrznej kalibracji co sprawia,
że badania mogą być traktowane jedynie jakościowo i trzeba je potwierdzać metodą ILOŚCIOWĄ.
W testach ilościowych na podstawie minimum 3 kalibratorów – rysowany jest wykres krzywej kalibracyjnej do testów. W oparciu o otrzymaną krzywą, wybarwienia uzyskane dla badanych alergenów zostają przeliczone na odpowiednie stężenia sIgE obecnych w surowicy pacjenta. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na uzyskanie w pełni ILOŚCIOWYCH wartości dla IgE -  nie - prostych obliczeń dotyczących stopnia wybarwienia paska.
Do kalibracji używane są odczynniki referencyjne oraz kalibratory o różnych stężeniach.

W celu uzyskania wysokiej jakości metody oraz wiarygodnych wyników alergenowoswoistych IgE, do każdej nastawionej serii badań powinno dokonywać się kontroli. W związku z tym dodatkowym i niezaprzeczalnym atutem jest wykonywanie wielopunktowej kalibracji do każdego testu w czasie rzeczywistym, obejmującej cały zakres wyniku.

Do badań klinicznych będących bazą dla powstawania artykułów specjalistycznych i doniesień zawsze wykorzystywane są ilościowe metody oznaczania IgE specyficznego.
Zastosowanie 1 kontroli pozytywnej na teście (jak w oznaczeniach JAKOŚCIOWYCH) mówi jedynie czy pasek testowy wraz z kontrolą i alergenami miał kontakt z poszczególnymi odczynnikami, natomiast uzyskane wyniki (nawet te wyrażone liczbą, w sposób ilościowy) pozostawia poza kontrolą.
Metody jakościowe/pół-ilościowe (z 1 kontrolą) pozwalają jedynie na podanie informacji „jest” lub „nie ma” reakcji – natomiast interpretacja liczbowa może dawać wyniki dalekie od rzeczywistości. W związku z tym, jeżeli nawet mamy wynik wyrażony liczbą, to nie jest to wynik równoznaczny z wynikiem otrzymanym metodą ilościową.

Otrzymane wyniki badań jakościowych powinny być potwierdzone metodą ILOŚCIOWĄ.

Na podstawie: A. Bojarska-Junak, A. Mach, "Oznaczanie alergenowo swoistych IgE" (w:) Alergia 2/56, 2013, s. 21-25; K. Sztefko, "Wykłady monograficzne z diagnostyki laboratoryjnej", cz. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002; J.W. Yunginger, S. Ahlstedt, P.A. Eggelston, et. al.  "Metody ilościowej oceny przeciwciał IgE stsowane w alergologii" (w:) Alergia, Astma, Immunologia, 2001, 6:125-134, Przedrukowane z: Quantitative IgE antibody assays in allergic diseases (in:) J Allergy Clin Immunol 2000, 105: 1077-1084.

Ilościowe

Jakościowe / Pół-ilościowe

Aby badanie otrzymało miano oznaczenia ILOŚCIOWEGO musi:

posiadać minimum 3 kalibratory do tworzenia krzywej kalibracyjnej, warunkującej odczyt wyników ilościowych.

Posiadają jedną kontrolę oraz brak zewnętrznej kalibracji co sprawia,

że badania mogą być traktowane jedynie jakościowo i trzeba je potwierdzać metodą ILOŚCIOWĄ.

W testach ilościowych na podstawie minimum 3 kalibratorów – rysowany jest wykres krzywej kalibracyjnej do testów. W oparciu o otrzymaną krzywą, wybarwienia uzyskane dla badanych alergenów zostają przeliczone na odpowiednie stężenia sIgE obecnych w surowicy pacjenta. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na uzyskanie w pełni ILOŚCIOWYCH wartości dla IgE - nie - prostych obliczeń dotyczących stopnia wybarwienia paska.

Do kalibracji używane są odczynniki referencyjne oraz kalibratory o różnych stężeniach.

 

W celu uzyskania wysokiej jakości metody oraz wiarygodnych wyników alergenowoswoistych IgE, do każdej nastawionej serii badań powinno dokonywać się kontroli. W związku z tym dodatkowym i niezaprzeczalnym atutem jest wykonywanie wielopunktowej kalibracji do każdego testu w czasie rzeczywistym, obejmującej cały zakres wyniku.

 

Do badań klinicznych będących bazą dla powstawania artykułów specjalistycznych i doniesień zawsze wykorzystywane są ilościowe metody oznaczania IgE specyficznego.

 

Zastosowanie 1 kontroli pozytywnej na teście (jak w oznaczeniach JAKOŚCIOWYCH) mówi jedynie czy pasek testowy wraz z kontrolą i alergenami miał kontakt z poszczególnymi odczynnikami, natomiast uzyskane wyniki (nawet te wyrażone liczbą, w sposób ilościowy) pozostawia poza kontrolą.

Metody jakościowe/pół-ilościowe (z 1 kontrolą) pozwalają jedynie na podanie informacji „jest” lub „nie ma” reakcji – natomiast interpretacja liczbowa może dawać wyniki dalekie od rzeczywistości. W związku z tym, jeżeli nawet mamy wynik wyrażony liczbą, to nie jest to wynik równoznaczny z wynikiem otrzymanym metodą ilościową.

 

Otrzymane wyniki badań jakościowych powinny być potwierdzone metodą ILOŚCIOWĄ.