Emma
tel. 81 563 20 19
fax. 81 479 72 37

EMMA MDT Sp. z o.o.

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin

NIP 712-332-28-74

tel. 81 563 20 19
tel./fax. 81 479 72 37

biuro@emma-mdt.pl

Prick-Film


to nowoczesny system do automatycznego odczytu wyników punktowych testów skórnych (PST).


System Prick-Film® składa się z dwóch części:

  • Szablonów do wykonywania testów PST
  • Oprogramowania do automatycznego odczytu wyników.

Prick-Film® szablony są to jednorazowe folie, pomocne przy wykonywaniu PST. Przyklejane do przedramienia pacjenta pozwalają na nanoszenie alergenów i kontroli w określonych, ponumerowanych miejscach. Szablony są również pomocne w odsączaniu nadmiaru alergenu ze skóry pacjenta, dzięki absorbującej bibułce. Przede wszystkim jednak  służą do odrysowania bąbli, których pomiaru dokonuje oprogramowanie.

Oprogramowanie Prick-Film® dokonuje odczytu i pomiaru bąbli: ich wielkości, średnicy oraz prostopadłej. Generuje wynik, w którym każdy alergen oraz kontrole są ocenione indywidualnie oraz daje możliwość archiwizacji wyników.


Nowy standard odczytu punktowych testów skórnych

Funkcjonalnie:

  • Pomiar przy pomocy Prick-Film® szablonu (nie bezpośrednio na skórze pacjenta)
  • Prosty i użyteczny sposób na usunięcie nadmiaru alergenu

Wygodnie:

  • Szybki i automatyczny pomiar bąbli (przy pomocy oprogramowania, komputera i skanera)
  • Czytelny i kompletny wydruk wyniku
  • Elektroniczna archiwizacja wyników

Obiektywnie:

  • Obiektywny, ilościowy, wystandaryzowany wynik
  • Ujednolicony, sposób odczytu